FARBAMO, MAŽEMO I NIKAD NE LAŽEMO!


 

Cenovnik usluga MAGIC WALL-a

 

CENOVNIK MOLERSKO-FARBARSKIH RADOVA

   
1. Skidanje stare boje sa zidova m2 0,50-2,00€
2. Impregniranje zidova (nanošenje odgovarajuće podloge) m2 0,50-1,50€
3. Gletovanje i krečenje (poludisperzija) m2 4,50-5,50€
4. Gletovanje i krečenje ( akril ) m2 7,00-10,00€
5. Krečenje poludisperzija m2 2,00-2,50€
6. Krečenje akril m2 2,80-3,50€
7. Ugradnja aluminujumskih špic lajsni m2 2€
8. Bandažiranje pukotina m2 2€
9. Farbanje stolarije sa pripremom m2 12-15€
10. Dekorativni radovi (efekti) m2 20-40€
11. Lepljenje tapeta m2 5-10€
  Cene su date sa potrebnim materijalom    
       
 

CENOVNIK GIPSARSKIH RADOVA

   

1.

Lepljenje ploča na zidove - suvo malterisanje

m2

10€

2.

Termo i zvučno izolaciono oblaganje zidova sa metalnom potkonstrukcijom

m2

15-20€

3.

Oblaganje plafona sa potkonstrukcijom

m2

14 -16€

4.

Oblaganje potkrovlja sa potkonstrukcijom

m2

18-22 €

5.

Spušteni plafoni sa potkonstrukcijom u dva pravca

m2

15-17 €

6.

Vlagootporni spušteni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

16 €

7.

Spušteni lučni plafoni sa metalnom potkonstrukcijom

m2

30-40€

8.

Spušteni armstrong plafoni 60x60 sa metalnom potkonstrukcijom

m2

15-28€

9.

Pregradni zidovi 50/75 sa metalnom potkonsrtukcijom jednoslojno obloženom gips-karton pločom 12.5 mm

m2

20-25€

10.

Pregradni zidovi 50/100 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom gipskarton pločom 12.5 mm

m2

28€

11.

Pregradni zidovi 50+50/155 za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom

m2

35€

12.

Pregradni zakrivljeni zidovi sa metalom potkonstrukcijom sa obostranim oblaganjem

m2

38-45€

13.

Spušteni plafoni otporni na požar sa metalnom potkonstukcijom

m2

18-22€

14.

Pregradni zidovi otporni na požar 75/100 sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom

m2

20-28€

15. Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 dvoslojno obložen m2

35-40€

16.

Kaskadne ivice plafona po dužnom metru (svaki lom plafona)

m

7€

       
 

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

   

1.

Rušenje starih pločica, skidanje stare instalacije, demontaža i iznočenje i odvoženje šuta

m2

20-45€

2.

Izrada cementne košuljice do 5sm sa toplotnom izolacijom

m2

18-30€

3.

Izrada hidroizolacije sa dvokomponentnim izomatom

m2

25-35€

4.

Postavljanje vodovodne instalacije (grubi radovi )

j.m

350-450€

5.

Postavljanje zidne i podne keramike

m2

15-25€

6.

Montaža sanitarija

j.m

120-350€

Sve cene su orijentacionog karaktera. Konačna cena se formira prema kvadraturi, mestu objekta i drugim faktorima u konkretnom slučaju.

U cenu radova su uračunati materijal i ruke osim sanitarija i keramičkih pločica.

Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.

Cene pojedinih radova zavise od proizvodjača materijala ili dodatnih detalja izvodjenja radova.

 

stilovi

Stilovi

tv police

nosaci

Nađite nas na FB

Sertifikati

Sertifikat o izvrsnosti

Sertifikat o izvrsnosti